Tillgänglighetsdirektivet

Den här delen av Digins webbplats är en introduktion till EU:s tillgänglighetsdirektiv som genomförs i Sverige av lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Här finns bland annat en 24 minuter lång introduktionsfilm.

Gå direkt till de avsnitt som berör just dig med hjälp av menyn här intill. På varje sida finns ett avsnitt ur filmen och en sammanfattning i textformat. Det går också att se hela inspelningen sammanhängande här:

Hela filmen

 

 

Börja gärna med första avsnittet: Vad är på gång?

Eller använd menyn för att komma direkt till önskat avsnitt.